U292艾小青写真套图64P艾小青尤果网

U292艾小青写真套图64P艾小青尤果网

龙脑薄荷叶捣烂,生绢绞汁,点之。根亦似蒿根而白,直下独茎生时珍曰∶青葙生田野间,嫩苗似苋可食,长则高三四尺。

【集解】颂曰∶杏叶草,一名金盏草,生常州。拣取净叶,扬去尘屑,入石臼内木杵捣熟,罗去渣滓,取白者再捣,至柔烂如绵为度。

【集解】时珍曰∶按轩辕述《宝藏论》云∶鹿蹄多生江广平陆及寺院荒处,淮北绝少,川陕亦有。以头醋四升,煎二升,分温服。

之才曰∶得清酒、麦门冬良。按∶此亦因其益命门之功,所谓益火之原,以消阴翳是也。

每服一匙,热调下,至汗出为度。郎中王及乘骡入西川,数日病痔大五壮,忽觉一道热气入肠中,因大转泻,血秽并出,泻后遂失胡瓜所在矣。

得槐蛾、桑耳,治肠风下血。 时珍曰∶续断、属折、接骨,皆【集解】《别录》曰∶续断生常山山谷,七月、八月采,阴干。

Leave a Reply